Restoran Careva Ćuprija

Restoran Carrava Ćuprija

Jedan od spomenika grada Beograda. Naši redovni gosti su istaknuti akademci, glumci, estradne ličnosti, režiseri, političari, sportski klubovi, ambasade, univerziteti.

Restoran Careva Ćuprija, Bulevar Vojvode Mišića 79.

Tel: +381 11 3690 144