Zgrada Ministarstva saobraćaja u Beogradu

Ministarstvo saobracaja

Sagrađena u periodu od 1927. do 1931. i kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture.

Ministarstvo saobraćaja, Nemanjina 6